Gabinet Terapeutyczny

Ukończone przeze mnie szkoły:

 1. Uniwersytet Wrocławski: PSYCHOLOGIA (dzienne magisterskie) – studia podsumowane wyróżnieniem i nagrodą prodziekana za wybitne osiągnięcia edukacyjne i działalność naukową.
 2. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii: INTERWENCJA KRYZYSOWA.
 3. Uniwersytet SWPS oddział we Wrocławiu: PSYCHODIETETYKA – studia ukończone z wyróżnieniem.
 4. Uniwersytet SWPS oddział w Katowicach: SEKSUOLOGIA KLINICZNA – ukończona z wyróżnieniem.
 5. Europejski Instytut Psychodramy: 2,5-LETNIE SZKOLENIE W PSYCHODRAMIE MORENOWSKIEJ - zakończone uzyskaniem certyfikatu.
 6. Śląska Szkoła Psychoterapii: 4-LETNI KURS PSYCHOTERAPII (AKREDYTOWANY PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE) -- zakończony uzyskaniem dyplomu z akredytacją PTP.

 

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, nieustannie się dokształcając i uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych o różnorodnej tematyce, m.in:

Z ZAKRESU TERAPII UZALEŻNIEŃ:

 • „Terapia osób uzależnionych” (specjalista terapii uzależnień mgr Barbara Krzempek),
 • "Bliżej wiedzy - dalej od uzależnień behawioralnych" (Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych),
 • „Przemoc i alkohol – związek przyczynowo-skutkowy. Pomoc psychologiczna dla osób współuzależnionych w sytuacji przemocy w rodzinie” (ROPS Katowice),
 • "Czysta przyjemność czy uzależnienie? Gdy zawodzi samokontrola" (dr Jacek Buczny),
 • „OdurzeNIE – nadużywanie przez młodzież leków bez recepty” (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach),
 • „Stop dopalaczom – chroń swoje dzieci” (Urząd Miasta Żory),
 • „Płodowy zespół alkoholowy – FAS” (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gorzycach),

Z ZAKRESU SEKSUOLOGII:

 • „Seksualność osób niepełnosprawnych” (Zespół Szkół nr 6 w Boguszowicach),
 • "Rozbity dzban. Terapia osób wykorzystywanych seksualnie" (Polski Instytut Ericksonowski),
 • "Seks kontrowersyjny - czyli rzecz o normach seksualnych" (prof. Zbigniew Lew-Starowicz),
 • "Seks, zazdrość i zdrada. Dynamika związków miłosnych" (dr Michał Pozdał),
 • „Przemoc seksualna wobec dzieci” (SOYER Warszawa);
 • „Namiętność, seks i ekonomia” (prof. dr hab. Bogdan Wojciszke),
 • „Między pożądaniem i antypożądaniem - współczesna seksualność kobiet i mężczyzn” (Uniwersytet SWPS),
 • „Płeć jako byt duchowy i cielesny” (SWPS Katowice),
 • Seminarium specjalistyczne w zakresie psychodramy wg Moreno „Relacje intymne – seksualność, zmysły, ciało” (dr Anna Bielańska),
 • "Fantazje seksualne Polaków, czyli co i dlaczego nas podnieca?" (Uniwersytet SWPS);
 • "Związek bez granic: poliamoria i inne relacje otwarte” (dr Katarzyna Grunt-Mejer),
 • "Czy od seksu można się uzależnić?" (dr Mateusz Gola),
 • "Motyle w brzuchu, czyli kilka słów na temat wzajemnego przyciągania" (dr Konrad Maj),
 • "Media i wszechobecna seksualizacja, a nasza intymność, relacje i seksualność (Uniwersytet SWPS).

Z ZAKRESU PSYCHODIETETYKI:

 • „Zaburzenia odżywiania, zachowania destruktywne jako sposoby regulacji emocji. ABC diagnozy psychologicznej” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego);
 • "Tu nie chodzi o jedzenie! Ogólnopolska konferencja edukacyjna o zaburzeniach odżywiania się." (Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania),
 • "Zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży: rozpoznawanie i wczesna interwencja" (Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania),
 • "Komunikacja w rodzinie, a zaburzenia odżywiania" (Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania)
 • „Zdrowy styl życia w kontekście psychodietetyki (SWPS we Wrocławiu),
 • „Psychodietetyka – badania i zastosowania” (SWPS we Wrocławiu),
 • "Stać Cię na zdrowie" (AEEGE Gliwice),
 • "Jak Cię widzą, tak Cię piszą? Konsekwencje stygmatyzacji w otyłości" (dr Joanna Dudek),

Z ZAKRESU PSYCHOLOGII:

 • „Wprowadzenie do diagnozy neuropsychologicznej” (Uniwersytet SWPS),
 • „Pomoc psychologiczna osobom w kryzysie” (Uniwersytet SWPS),
 • „Pacjent określony” (Uniwersytet Wrocławski),
 • "Dół czy depresja? Zaburzenia lękowe i nastroju w okresie dorastania" (dr Michał Pozdał),
 • „Dni Mózgu” (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
 • „Potęga sytuacji. Psychologia bezrefleksyjnego posłuszeństwa” (prof. dr hab. Dariusz Doliński),
 • "Trudne czasy dla bliskich związków" (prof. Katarzyna Popiołek),
 • "Miłość i jej przemiany" (prof. dr hab. Bogdan Wojciszke),
 • „Psychodrama i podejście Gestalt” (dr hab T. Schwinger z Protestant University of Applied Science w Darmstadt),
 • „Konfrontacje Psychologiczne” (Uniwersytet Wrocławski),
 • II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Psychoróżności” (Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego),
 • "Jak żyć długo, mądrze i szczęśliwie? Refleksje neurobiologa" (prof. Jerzy Vetulani),
 • "Tożsamość przestępcy" (prof. Daniel Boduszek),
 • Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z pierwszą pomocą przedlekarską” (MEDYK Śląskie Centrum Edukacji i Usług),
 • „Mocni razem” (Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” oraz PCPR w Raciborzu),
 • "Czy szczęścia można się nauczyć?" (dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska),
 • "Psychopaci – jak ich zidentyfikować i czy wszyscy to przestępcy?" (prof. Daniel Boduszek),
 • „Psychopatia wśród seryjnych morderców″ (prof. Daniel Boduszek),
 • „Rola emocji oraz aktywności kory przedczołowej w procesie podejmowania decyzji” (SWPS Wrocław),
 • "Sen - czym jest i jaką pełni rolę?" (dr Sławomir Prusakowski),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
 • „Terapia systemowa rodzin” (mgr Maria Haracz-Dąbrowska, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego),
 • „Relacje w rodzinie – widzę, słyszę, rozumiem” (ROPS w Katowicach),

Z ZAKRESU PSYCHOLOGII DZIECKA:

 • „Trauma dziecięca a rozwój mózgu” (prof. dr hab. Jerzy Vetulani SWPS),
 • „Po pierwsze nie szkodzić – pomagamy dzieciom mądrze” (Fundacja ROSA i Uniwersytet Wrocławski),
 • „Dziecko w dobie przemian cywilizacyjnych” (PWSZ w Raciborzu),
 • "Wpływ gier i Internetu na umysł i emocje dzieci" (dr Jacek Buczny),
 • „Od opuszczenia do bliskości – wyzwania rodzicielstwa zastępczego” (Siemianowickie Centrum Kultury),
 • „Prawa ucznia w szkole i innych placówkach oświatowych” (LIBRUS Centrum Kształcenia Nauczycieli).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w:

 • Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego, działającej przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Stacji Dializ „Fresenius Nephrocare” we Wrocławiu;
 • Interdyscyplinarnym Kole Pomocy Neuropsychologicznej;
 • Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku;
 • Przedszkolach integracyjnych we Wrocławiu;
 • Świetlicy środowiskowej działającej w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu;
 • Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu;
 • Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych w Kuźni Raciborskiej;
 • Domu Dziecka w Rybniku;
 • Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym w Rybniku;
 • Ośrodku Szkoleniowym „Avant” w Rybniku;
 • Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Warszawie;
 • Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii Intimed w Warszawie;
 • Sądzie Rejonowym w Raciborzu (jako biegły w zakresie psychologii);
 • Zakładzie Poprawczym w Raciborzu;
 • Domu Opieki Senior w Rybniku.

 

psycholog slomka

 

Mając na uwadze dobro swoich pacjentów ściśle przestrzegam kodeksu etycznego. Dużą dbałość przykładam do zachowania obowiązującej mnie zasady poufności rozmów. Komfort i poczucie bezpieczeństwa moich klientów są dla mnie sprawami priorytetowymi.


Agnieszka Słomka psychoterapeuta

Kontakt

GABINET TERAPEUTYCZNY 
mgr Agnieszka Słomka

ul. Słoneczna 38A

47-411 Rudnik

 

telefon: 606 902 765

gtslomka@gmail.com 

facebook_page_plugin

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.